• CF150
  • 100GB
  • 150000
  • 30 ngày

ST CF150 gửi 9084


GóiCF150Giới thiệu

Tặng thêm 300 phút thoại nội mạng, 50 phút thoại ngoại mạng, tích hợp tích hợp ClipTV và Miễn phí gọi nội nhóm. 

Thông tin chi tiết

Miễn phí gọi nội nhóm 
100GB data tốc độ cao
- 300 phút thoại nội mạng
- 50 phút thoại ngoại mạng
- Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem nội dung gói Cơ bản trên ClipTV dành cho chủ nhóm đãng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.

Cách đăng ký

ST CF150gửi 9084

Hủy dịch vụ

HUY CF150 gửi 999